privacyverklaring

Ik ben Annemarie Vermeer, werkzaam binnen RichtingEvenwicht, waarbij ik persoonsgegevens verwerk. U kunt mij bereiken via:
Telefoon: 06-52831949
E-mail: annemarie@richtingevenwicht.nl

Voor de uitvoering van een opdracht verwerkt RichtingEvenwicht persoonsgegevens. Zoals NAW-gegevens, geslacht, nationaliteit, BSN-nummers, geboortedata, telefoonnummers, mailadressen, kopie identiteitsbewijzen, gegevens over huwelijkse staat, inkomen, vermogen, verzekeringen en pensioen. Ook worden gespreksnotities en berekeningen opgeslagen.

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. Het betreft gegevens van de opdrachtgever, de (ex-)partner en de kinderen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

RichtingEvenwicht kan voor deelopdrachten derden inschakelen, bijvoorbeeld vanwege specialistische kennis of voor specifieke berekeningen. Indien persoonsgegevens worden overgedragen, zal RichtingEvenwicht in een verwerkersovereenkomst overeenkomen dat derden de verplichtingen uit de AVG zullen naleven.

RichtingEvenwicht zal in geen geval persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

RichtingEvenwicht verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over afkomst, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of gezondheid.

De persoonsgegevens worden op de volgende wijze verwerkt:

 • Mailadressen en telefoonnummers worden gebruikt voor contact tussen RichtingEvenwicht en de opdrachtgever. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij na toestemming van de opdrachtgever*.
 • Namen, geboortedata en gegevens over inkomen, vermogen, verzekeringen en pensioen worden verwerkt in alimentatieberekeningen. Met de beheerder van het alimentatierekenprogramma is in een verwerkersovereenkomst overeenkomen dat zij de verplichtingen uit de AVG zullen naleven.
 • Namen en gegevens over inkomen, vermogen, verzekeringen en pensioen worden verwerkt in Excel berekeningen. Deze gegevens worden binnen RichtingEvenwicht bewaard.
 • Alle bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt in het convenant.
 • Voor- en achternaam worden verwerkt in het boekhoudprogramma.

*Indien RichtingEvenwicht een andere organisatie inschakelt voor de uitvoering van een deelopdracht, zal RichtingEvenwicht vooraf toestemming vragen aan opdrachtgever voor het verstrekken van persoonsgegevens.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan internationale organisaties of organisaties buiten de EU.

Na afronding van de opdracht worden de gegevens 7 jaar bewaard. Een opdrachtgever heeft recht om:

 1. Inzage te krijgen in de gegevens;
 2. Onjuiste gegevens te laten corrigeren;
 3. Gegevens te laten verwijderen;
 4. Te verzoeken gegevens over te dragen naar een andere organisatie;
 5. De gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens:

 • De gegevens worden opgeslagen in OneDrive. De toegang tot laptop / vaste computer is beveiligd met een wachtwoord. Bij het onderbreken van activiteiten wordt de laptop / computer afgemeld.
 • De mobiele telefoon is beveiligd met een wachtwoord.
 • Op de mobiele telefoon is de toegang tot OneDrive beveiligd met een wachtwoord / vingerafdruk.
 • Voordat een mailadres wordt gebruikt, wordt eerst gevraagd wanneer het wachtwoord voor het laatst is gewijzigd. Ook wordt eerst een testbericht gestuurd, voordat inhoudelijke informatie wordt verzonden.

versie juni 2019

хайлайтерзаказать библиюplusmo.orgfree budget planner app for androidhow to go to russiatranssibérien carte