icon-huis    Voor wie

Wij gaan scheiden,
waar moeten we aan denken en wie kunnen we inschakelen?

Mijn partner wil scheiden,
wat kan ik nog doen en wat zijn mijn rechten?

We zijn al bij een mediator,
maar ik wil meer weten.

Misschien wel de belangrijkste keuze bij een scheiding is of de scheidende partners samen één adviseur/scheidingsbegeleider inschakelen, of ieder een eigen advocaat. Ik adviseer om eerst te kijken of het samen inschakelen van één adviseur bespreekbaar is. Ik werk graag voor beide partners, omdat de afstemming veel directer en sneller is. Ook kan ik zoeken naar maatwerkoplossingen waar beide partners mee verder kunnen. Dit maakt dat er meer draagvlak is om na de scheiding de afspraken na te leven. Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking.

Als u geconfronteerd wordt met de beslissing van uw partner om te scheiden, kunt u het gevoel hebben dat u geen keuze meer hebt. Wat is voor u een goede strategie? Hoe kunt u zich op het scheidingstraject voorbereiden en wat kunt u beter niet doen? Ik wil u graag helpen in deze eerste moeilijke periode. Ook in deze situatie geef ik in overweging om af te tasten of uw partner open staat voor het samen inschakelen van één adviseur/begeleider. Tijdens een eerste telefoongesprek bespreek ik graag met u wat ik voor u kan betekenen, met of zonder uw partner.

Soms heeft één van de partners tijdens het mediation-traject behoefte aan meer informatie, of aan een second opinion. U hebt de vrijheid om zelf aanvullend advies in te winnen. Ik vervul die rol graag, maak aanvullende berekeningen, geef informatie en tips voor de vervolgbesprekingen. U mag uw partner en de mediator informeren over mijn rol , maar dat is niet verplicht. Mijn uiteindelijke doel is met mijn bijdrage de mediation verder te helpen, zodat er duidelijkheid komt.

Neem voor vragen of een persoonlijke kennismaking gerust contact op

Werkwijze

Samen

Na een eerste contact nodig ik beide partners uit voor een oriënterend gesprek (veelal in Barendrecht / Dordrecht / Gorinchem). Tijdens dit gesprek kunnen we kennismaken. Ik vraag beide partners naar de wensen en uitgangspunten en zal vervolgens nader toelichten hoe ik werk. Op basis van dit gesprek kunnen de scheidende partners bepalen of ze mij de opdracht geven. Vervolgens vraag ik de papieren op van de financiële situatie. Met deze informatie ga ik aan de slag, om alle berekeningen te maken. Via een uitgebreide adviesbrief informeer ik de partners over de wettelijke regels en de uitkomst van de berekeningen. Met deze brief geef ik inzicht in de punten waar afspraken over gemaakt moeten worden. De onderwerpen staan niet los van elkaar, ik zoek juist in samenhang naar creatieve oplossingen.

Vervolgens ga ik met de scheidende partners om de tafel om de adviesbrief te bespreken. Als de hoofdlijnen van de afspraken helder zijn, maak ik een eerste concept convenant. Het concept Ouderschapsplan wordt bij het convenant gevoegd. Na de check door een familierechtadvocaat bespreek ik het concept in de spreekkamer; een convenant leest anders dan een adviesbrief. Ik licht toe wat er in het convenant staat, maar ook wat er niet staat en wat de consequenties zijn naar de toekomst toe. Uiteindelijk maak ik het convenant en het ouderschapsplan definitief, zodat het ondertekend kan worden.

Na de ondertekening van het convenant draag ik (in overleg) de afwikkeling over aan een familierechtadvocaat. De advocaat vraagt bij de rechtbank de scheiding aan en informeert per mail de scheidende partners over de voortgang.

Na de inschrijving bij de gemeente is de scheiding juridisch rond. In de praktijk valt er nog veel te regelen. Ik informeer de gescheiden partners over de actiepunten en schakel eventueel andere deskundigen in, zoals de notaris of de hypotheekadviseur.

Individueel

Een andere manier van werken is als ik door één van de scheidende partners word ingeschakeld. Ik kan voor deze partner een rol voor vervullen op de achtergrond, als second opinion / vraagbaak / sparring partner. Ik geef deze partner aanvullende informatie en advies, zodat mijn cliënt goed voorbereid de mediation-gesprekken in kan .

Ervaringen

Samen scheiden

Eén van de partners wilde scheiden, de ander had daar grote moeite mee. Ik nodigde beiden uit, vroeg door op de overwegingen om na te gaan of er nog alternatieven zijn. De scheiding bleek onafwendbaar, ik heb de scheidende partners geïnformeerd over welke onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden en over de wettelijke kaders. Vervolgens heb ik hen geadviseerd welke oplossingen bij hen zouden passen. Uiteindelijk heb ik hen begeleid in het zoeken naar overeenstemming en heb ik de gemaakte afspraken vastgelegd in een convenant.

Partner van ondernemer

Een ondernemer en zijn partner waren bij mediator vanwege hun scheiding. De ondernemer had affiniteit met cijfers, schakelde snel en had nauw contact met de eigen accountant. De partner voelde zich niet thuis in de materie en schakelde mij in om de berekeningen te checken, extra informatie te geven en input te leveren voor de mediation-gesprekken.

Heroverweging

Een echtpaar had een afspraak met mij gemaakt omdat ze wilden scheiden. In de spreekkamer vroeg ik door op ieders verhaal. Ik signaleerde aanknopingspunten waarop de partners elkaar nog zouden kunnen vinden. Heel verrassend was dat tijdens dit gesprek deze partners besloten het scheidingstraject ‘on hold’ te zetten en relatietherapie een kans te geven. Ik kijk nog altijd met veel voldoening terug op dit bijzondere gesprek.

купить лампуpro-dota2udk.xyz1 детский медицинский центр саратовримские шторыТОВ РЕКОМ