Staat de partner met lege handen bij de keuze voor de oudedagsverplichting?

Staat de partner met lege handen bij de keuze voor de oudedagsverplichting? 1024 679 Deborah Groeneveld

6 december 2016

Staat de partner met lege handen bij de keuze voor de oudedagsverplichting?

Bij de omzetting van het pensioen in een Oudedagsverplichting verliest de partner van de DGA rechten. Waar zit de pijn?

In gesprekken met DGA’s en adviseurs valt mij op dat veel DGA’s met pensioen in Eigen Beheer kiezen voor de optie Oudedagsverplichting. Er hoeft geen cash uit de BV, zoals bij de optie Afkoop van het pensioen. Ook heeft de BV geen last meer van de hoge (commerciële) pensioenverplichting, zoals bij de optie Instandhouden van het pensioen. Kortom: Geen cash-out, weinig gedoe en juist meer vrijheid om dividend uit te keren.

De partners die ik spreek staan veelal achter deze keuze voor de Oudedagsverplichting. Maar let op: maak nu al goede afspraken voor als er onverhoopt een echtscheiding volgt! Ook al is dit geen populair onderwerp om te bespreken.

Eerder schreef ik over De twee belangen van de partner bij de afbouw van het pensioen in Eigen Beheer. Ik schets onderstaand twee situaties, om duidelijk te maken waar de pijn zit bij de omzetting naar de Oudedagsverplichting.

Situatie 1: De DGA en partner zijn gehuwd in gemeenschap van goederen, de partner is erfgenaam van de DGA. De omzetting naar de Oudedagsverplichting heeft beperkte gevolgen voor de partner:

  • Als de DGA onverhoopt overlijdt, ontvangen de erfgenamen de uitkeringen uit de Oudedagsverplichting;
  • Als de DGA de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt de DGA de uitkeringen uit de Oudedagsverplichting, dit valt in het gezinsinkomen.

De partner geniet in deze situatie direct of indirect de uitkeringen. Dit pakt echter heel anders uit in situatie 2: Dezelfde DGA gaat scheiden. Nu zijn de gevolgen voor de partner groot:

  • Als de DGA na echtscheiding overlijdt, zal de ex-partner (in de regel) geen erfgenaam zijn, de ex-partner ontvangt dus geen uitkeringen uit de Oudedagsverplichting;
  • Ook als de DGA de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt de ex-partner geen uitkeringen uit de Oudedagsverplichting.

Uit de schets van deze twee situaties blijkt dat er in dit geval geen noodzaak is voor compensatie als het huwelijk in stand blijft. Maar dat er wel afspraken moeten worden gemaakt voor het geval het huwelijk in een echtscheiding eindigt.

Houd er rekening mee dat de uitkeringen uit de Oudedagsverplichting lager zijn dan de ‘oude’ pensioenaanspraken in Eigen Beheer. Dit komt door het loslaten van de hogere commerciële waarde van het pensioen. De keerzijde is dat de waarde van de aandelen van de BV juist hoger wordt door de omzetting van de pensioenverplichting in een Oudedagsverplichting. Of de partner bij een eventuele echtscheiding meedeelt in deze waarde, is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden.

Voorkom dat de partner met lege handen komt te staan. Maak goede afspraken over de compensatie van de partner bij de keuze voor de Oudedagsverplichting.

jlyjrkfcmobile advertising companiesball gown wedding dressesрекламмаsunnicmatryoska