De escalatie van een conflict

De escalatie van een conflict 1024 683 Annemarie

21 januari 2020

De escalatie van een conflict

Voor je het weet raak je betrokken bij een conflict. Onze meningen en overtuigingen kunnen nogal eens botsen met die van een ander. Een post op LinkedIn kan onbedoeld een golf van reacties losmaken. Cruciaal is hoe je vervolgens met een potentieel conflict omgaat.

Escalatieladder
Een conflict heeft de neiging te groeien. Een verwijt van de één roept een tegenreactie op bij de ander. Docent Conflictmanagement Friedrich Glasl geeft dit proces weer in de vorm van een escalatieladder, met negen stappen van escalatie in drie fasen. Iets begint als een ‘gewoon’ probleem. In deze fase kun je het probleem nog rationeel bekijken en over de inhoud praten. Hoe meer emoties een rol gaan spelen, hoe sneller het probleem kan escaleren naar een strijd. Nuances verdwijnen en ieder bijt zich vast in de eigen standpunten. Dit leidt tot zwart-witdenken en wij-tegen-zij. Je zoekt bevestiging voor het eigen standpunt, in plaats van dat je zoekt naar wat de ander beweegt. Een debat gaat in deze fase niet meer over de inhoud, maar is een aanval op de andere persoon. En zo kun je verzeild raken in een strijd die gewonnen moet worden.

Mediation
Voor een mediator is het de kunst om escalatie te voorkomen. Je hoeft emoties niet weg te houden uit een bespreking. Emoties geven juist veel informatie over wat voor iemand belangrijk is. Als je goed op emoties reflecteert, kan iemand zich gehoord voelen. Eventuele verwijten kun je positief (laten) herformuleren, als vraag of verzoek. Het krijgen van erkenning van de ander kan zo helpend zijn.

Keuze
Als je zelf partij bent in een conflict, dan daag ik je uit om keuzes te blijven maken. Ga je mee in de emotie, of probeer je juist een stap terug te doen. Laat je je aansteken door de emotie van de ander en voed je het conflict, of span je je in om er samen uit te komen? Welke keuze maak jij in een conflict?